Strona: Wykłady / Noc odkrywców - Politechnika Rzeszowska

Wykłady

otwarte_wyklady.png

Udział w każdym wykładzie musi zostać poprzedzony rejestracją grupową pod numerem telefonu 17 743 20 66

Harmonogram wykładów prowadzonych 22.11.2018 znajdziecie Państwu tutaj w formie PDF

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj w formie PDF

 Wykłady prowadzone 22.11.2018 podczas Dni Otwartych Politechniki Rzeszowskiej

Tytuł wykładu:  Wszystko co chciałbyś wiedzieć o mikrobiomie a boisz się zapytać

Godz. wykładu: 9:00-9:30

Prowadzący: dr inż. Andrzej Łyskowski, Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki, WCH

Opis wykładu: W trakcie tego wykładu omówione zostaną ukryte do niedawna funkcje naszego mikrobiomu  oraz aktualny stan wiedzy na jego temat. Dla wielu kwintesencją sterylnego środowiska pracy jest sala operacyjna a od chirurgów i ich zespołów wymagana jest szczególna dbałość o higienę osobistą przed i w trakcie przeprowadzanych zabiegów.Ale czy jest ona naprawdę konieczna? Okazuje się, że nasze ciała są swoistym statkiem transportującym nawet 100 trylionów pasażerów należących do różnego rodzaju drobnoustrojów jak bakterie, archa, grzyby, protisty czy wirusy. Zazwyczaj kojarzone z negatywnym wypływem na nasze zdrowie te drobnoustroje, jak pokazują najnowsze badania, pełnią w naszym organizmie wiele różnorakich pozytywnych funkcji.  Nie tylko wspomagają procesy trawienia, ale pełnią również funkcję strażników naszego zdrowia broniąc nas przed zakusami patogennych krewnych. Potrafią również modulować nasz system odpornościowy pozytywnie wpływając na stan naszego układu nerwowego

******

Tytuł wykładu:  Potrzeba, energia i matematyka

Godz. wykładu: 9:40-10:10

Prowadzący: mgr inż. Mirosław Sobaszek, Katedra Podstaw Elektroniki, WEiI

Opis wykładu: Wykład przybliżający ciekawe zastosowania układów elektronicznych we współczesnej technice. W przystępny sposób opowiada o tym, jak matematyczne zależności sterujące urządzeniami elektronicznymi pozwalają realizować przydatne w codziennym życiu funkcje. Wykład kończy krótka prezentacja specjalności - urządzenia elektroniczne, prowadzonej na kierunku elektronika i telekomunikacja.

 

******

 

Tytuł wykładu:  ABC egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunku architektura 

Godz. wykładu:10:20-10:50

Prowadzący: mgr inż. arch. Magdalena Szpytma, Zakład Urbanistyki i Architektury, WBIŚiA

 Opis wykładu:  Objaśnienie zadań egzaminacyjnych (archiwalne tematy, przykładowe prace rysunkowe). Przygotowanie do egzaminu (wymagany zakres umiejętności). Informacje praktyczne (przebieg egzaminu).

******

 

Tytuł wykładu: Nowoczesne budownictwo mostowe

Godz. wykładu: 11:00-11:30

Prowadzący: dr inż. Bartosz Piątek, Zakład Dróg i Mostów, WBIŚiA

Opis wykładu: W ramach wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe rodzaje obiektów mostowych i materiały wykorzystywane do ich budowy. Poruszone zostaną także zagadnienia podstaw projektowania i technologii wykonywania mostów. W ostatniej części wykładu przedstawione zostaną największe osiągnięcia inżynierii mostowej w Polsce i na świecie.

******

 

Tytuł wykładu: Unity 3D do tworzenia gier komputerowych – od czego zacząć

Godz. wykładu: 11:40-12:10

Prowadzący: mgr inż. Michał Wroński, Zakład Systemów Złożonych, WEiI

Opis wykładu: Krótki wykład obejmujący istotne kroki potrzebne, żeby zacząć pisać proste gry komputerowe z użyciem silnika Unity3D. Informacje, dlaczego właśnie ten silnik dobrze wybrać na początek, jak wygląda edytor i co można za jego pomocą zrobić oraz jak poradzić sobie z pisaniem skryptów w C#. Dodatkowo omówione zostanie kilka kwestii związanych ze specyfiką Unity - jak zrozumieć, co jest czym  w silniku.

 

******

 

Tytuł wykładu:  Mechanika Lotu

Godz. wykładu:12:20-12:50

Prowadzący: Aleksandra Pasic, Koło Naukowe "Euroavia" Rzeszów

Opis wykładu: Wykład przeznaczony dla każdego, kto chce poznać odpowiedź na pytanie - dlaczego samolot lata. W prosty sposób zostaną wyjaśnione zjawiska, dzięki którym ogromne maszyny odrywają się od ziemi. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi w lotnictwie pojęciami, takimi jak siła nośna i przeciągnięcie

 

******

 

Tytuł wykładu:  Mikrus  MR 300 – Mikrosamochód rodem z Podkarpacia

Godz. wykładu: 14:10-14:40

Prowadzący: mgr Piotr Ludian, WMT

Opis wykładu: Prezentacja ma na celu omówić genezę powstania jedynego samochodu produkowanego na Podkarpaciu, prześledzić losy kooperacji pomiędzy WSK Rzeszów, a WSK Mielec jak również przedstawić losy niespodziewanej decyzji o zakończeniu produkcji. Ponadto, zostaną przedstawione wersje prototypowe Mikrusa oraz ciekawostki z nim związane

 

******

 

Tytuł wykładu:  Co to jest inżynieria środowiska?

Godz. wykładu: 9:00-9:30

Prowadzący: dr inż. Joanna Czarnota, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska, WBIŚiA

Opis wykładu: W ramach wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia wyjaśniające co to jest i czym się zajmuje inżynieria środowiska. Ponadto zostaną przedstawione informacje na temat kierunku studiów inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, a także perspektywy zawodowe dla absolwentów prezentowanego kierunku studiów.

******

 

Tytuł wykładu:  Dylemat więźnia i inne gry

Godz. wykładu: 9:40-10:10

Prowadzący: dr Janusz Dronka, Zakład Topologii i Algebry, WMiFS

Opis wykładu: Przedstawione zostaną wybrane pojęcia i przykłady teorii gier oraz wnioski płynące z ich analizy.

 

******

 

Tytuł wykładu:  Dlaczego świat jest kolorowy?   

Godz. wykładu: 10:20-10:50

Prowadzący: mgr inż. Magdalena Kulig, Zakład Optyki Stosowanej, WMiFS

Opis wykładu: Wykład pokazowy, dotyczący barw, ich otrzymywania i właściwości oraz wyjaśniający mechanizm widzenia barw.

 

******

 

Tytuł wykładu:  Od fizyki do muzyki

Godz. wykładu: 11:00 -11:30

Prowadzący: dr Jan Mamczur, Zakład Optyki Stosowanej, WMiFS

Opis wykładu: Wykład pokazowy, przedstawiający ruch falowy oraz sposoby rozchodzenia się dźwięku w różnych instrumentach. Zostaną również omówione podstawy fizyczne rządzące światem muzyki.

 

******

 

Tytuł wykładu:  Nowoczesne technologie w sporcie

Godz. wykładu: 11:40-12:10

Prowadzący: dr Ewa Polak oraz mgr Marzena Świątek, Centrum Fizjoterapii i Sportu

Opis wykładu: Wykład ma na celu zaprezentowanie młodzieży, jakie kierunki studiów na PRz mogą studiować, aby przygotować się do pracy we współczesnym sporcie.

 

******

 

Tytuł wykładu:  Oczyszczająca moc ekstrakcji i chromatografii, czyli inżynieria chemiczna w nauce i życiu codziennym

Godz. wykładu: 13:00-13:30

Prowadzący: dr inż. Wojciech Marek, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, WCh

 Opis wykładu: Na wykładzie będzie przedstawiona ogólna charakterystyka inżynierii chemicznej jako nauki na przykładzie procesów ekstrakcji i chromatografii jako metod otrzymywania i oczyszczania różnych związków chemicznych takich jak siarka, kofeina czy przeciwciała. Szerokie zastosowanie tych technik będzie również odniesione do przykładów z życia codziennego.

******

Tytuł wykładu:  Pilot - praca czy pasja?

Godz. wykładu: 13:40-14:10

Prowadzący: Piotr Ostrzycki oraz Mateusz Pięta

Opis wykładu: Wykład będzie opisywał charakter zawodu pilota, światowe prognozy w zawodzie oraz drogę, jaką należy przebyć, aby zasiąść za sterami samolotu odrzutowego.

******

Występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca POŁONINY

Godz. wykładu: 13:00-13:30 i 13:40-14:10

Prowadzący: SZPiT POŁONINY

Opis: Prezentacja tańców i przyśpiewek regionu rzeszowskiego i lubelskiego.

******

Tytuł wykładu:  ABC Samorządu Studenckiego

Godz. Wykładu 9:00-9:30

Prowadzący: Jan Fill, Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Opis wykładu: Krótki wykład na temat samorządności na Politechnice Rzeszowskiej i działalności w tym zakresie. Przekażemy uczniom najważniejsze informacje o działalności „non-profit”, zaprezentujemy korzyści jakie można osiągnąć angażując się w pracę na rzecz innych.

******

Tytuł wykładu:  Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo wewnętrzne

Godz. wykładu: 9.40-10.10

Prowadzący: ppłk rez. dr inż. Marek Barć, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, WZ

Opis wykładu: Współczesny świat charakteryzuje się wielokulturowością, otwartymi granicami, co za tym idzie wielorakością występujących zagrożeń. Mnogość różnorakich kryzysów i zagrożeń zakłóca poczucie bezpieczeństwa zarówno całego państwa, jak i poszczególnych organizacji oraz indywidualnych obywateli. 

******

Tytuł wykładu: Własny biznes czy praca na etacie? Dylematy młodych adeptów biznesu

Godz. wykładu: 10.20-10.50

Prowadzący: mgr Michał Kościółek, Katedra Ekonomii, WZ

Opis wykładu: Dylematem każdego studenta po zakończeniu swojej edukacji jest wybranie dalszej ścieżki życiowej. Wykład będzie przedstawiał możliwe rozwiązania w wyborze oraz spróbuje odpowiedzieć na pytanie dla kogo odpowiednim wyborem będzie wybór własnego biznesu, a dla kogo praca na etacie.

******

Tytuł wykładu:  Wykorzystanie emocji w marketingu

Godz. Wykładu 11:00-11:30

Prowadzący: mgr Damian Gębarowski, Katedra Marketingu, WZ

Opis wykładu: Tworzenie bardziej interesujących i emocjonalnie intensywnych doświadczeń jest wyzwaniem zarówno menedżerów XXI w. Jak również dla dzisiejszych marketerów i specjalistów z dziedziny sprzedaży. Wykład omawia wykorzystanie emocji w marketingu i korzyści, jakie powstają dzięki jego zastosowaniu.

******

Tytuł wykładu:  Logistyka i jej rozwój

Godz. wykładu: 11.40-12.10

Prowadzący: dr Tadeusz Olejarz, Katedra Nauk Humanistycznych, WZ

Opis wykładu: Związki logistyki wojskowej z logistyką cywilną, czyli implementacja doświadczeń wynikających z organizacji zabezpieczenia logistycznego konfliktów i wojen na grunt logistyki cywilnej. Wystarczy porównać sytuację, gdy żołnierze posiadają broń, lecz nie posiadający amunicji czy paliwa, i sytuację firmy, która ma potrzebne środki produkcji i zamówienia, lecz nie ma możliwości ich przetransportowania do miejsca konsumpcji

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję